โมบิล1 อีเอสพี Mobil1 ESP Formula SAE5W30 ขนาด 20 ลิตร

  • Mobil1 ESP Formula ขั้นกว่าของน้ำมันเครื่องสูตรสังเคราะห์ ปรับปรงุสูตรให้เข้ากับรถดีเซลรุ่นใหม่
  • Filters (DPF’s) and Gasoline Catalytic Converters (CAT’s) มีส่วนช่วยเพิ่มสมรรถนะ ร่วมกับการประหยัดเชื้อเพลิงขณะขับขี่
  • ช่วยลดการเสียดสีของลูกสูบ
  • ช่วยลดการเกิดตะกรัน ทำให้สามารถยืดอายุได้นานขึ้น
เปรียบเทียบสินค้า

Description

โมบิล1 อีเอสพี ฟอร์มูร่า SAE5W-30 ขนาด 20 ลิตร

Mobil1 ESP Formula SAE5W30 Packed 20 Lites

  •  Mobil1 ESP Formula ขั้นกว่าของน้ำมันเครื่องสูตรสังเคราะห์ ปรับปรงุสูตรให้เข้ากับรถดีเซลรุ่นใหม่
  • Filters (DPF’s) and Gasoline Catalytic Converters (CAT’s) มีส่วนช่วยเพิ่มสมรรถนะ ร่วมกับการประหยัดเชื้อเพลิงขณะขับขี่
  • ช่วยลดการเสียดสีของลูกสูบ
  • ช่วยลดการเกิดตะกรัน ทำให้สามารถยืดอายุได้นานขึ้น
(รุ่น ESP Formula SAE5W-30 มีขนาดบรรจุ ขนาดเดียว หรือทดแทนด้วย  Mobil Super 3000 SAE5W-30 ขนาด 6 ลิตร

Brand

Additional information

Weight 20 kg
ยี่ห้อ / Brand

ค่าความหนืด Grade