ออยสแควร์ จัดจำหน่ายน้ำมันสำหรับอุตสาหกรรม ยี่ห้อ PTT ขนาด 200 ลิตร

สามารถเทียบสเปคของแต่ละผลิตภัณฑ์ตามตางรางด้านล่าง

น้ำมันไฮดรอลิค อุตสาหกรรม

น้ำมันคอมเพรสเซอร์อัดอากาศ และสารทำความเย็น

น้ำมันเทอร์ไบน์

น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องขุดเจาะ

น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม

น้ำมันหมุนเวียนระบบอุตสาหกรรม

 

น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า และน้ำมันถ่ายเทความร้อน

น้ำมันหล่อลื่นจักรเย็บผ้า และรางเลื่อนอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานโลหะ